• |
  • |
Rajamangala University of Technology
Thanyaburi (RMUTT) - Library

Open Hours
Monday - Friday       8.30 a.m. - 12.00 p.m.
Saturday - Sunday      8.30 a.m. - 9.00 p.m.

MAINMENU

E-BookDetail

 เอาชนะเงินเฟ้อได้ไม่ยาก...หากฉลาดลงทุน 

เมื่อผลตอบแทนที่แท้จริงของการลงทุน "ติดลบ" จากผลกระทบของ "เงินเฟ้อ" ที่นับวันจะยิ่งปรับตัว สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กลายเป็นเรืองที่ทุกคนต้องเร่งหาทางรับมือในยุคข้าวยากหมากแพงเช่นนี้ ผู้ลงทุน หลายท่านจึงเริ่มมองหาช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้น เพื่อเพิ่มค่าให้กับเงินในกระเป๋า ของตัวเอง ก.ล.ต. จึงขอรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนในยุคเงินเฟ้อ เพื่อให้ท่าน ได้มีความรู้และเตรียมความพร้อมในยุคเงินเฟ้อนี้กันค่ะ

Published date
: Sep 08, 2016
Publisher
: สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Category
Page
: 11
Rating
:

Available
Unlimited

No Reviews
There are no reviews yet, why not be the first.

Please Login before write a review.